Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Egzamin dla kandydatów na ekspertów

Data publikacji 24.10.2013

W dniu 22 października 2013 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbył się egzamin dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Egzamin dotyczył następujących specjalności:
  • klasyczne badania dokumentów
  • badania sprzętu informatycznego i cyfrowych nośników danych
  • odtwarzanie wyglądu osób i przedmiotów
  • identyfikacja osób i zwłok na podstawie zapisów wizualnych
  • badania mechanoskopijne
  • badania wypadków drogowych
  • identyfikacja metodami biologii molekularnej
  • identyfikacja daktyloskopijna
  • wizualizacja śladów
  • badania śladów traseologicznych.
Spośród 17 kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu, wszyscy uzyskali pozytywny wynik.
Powrót na górę strony