Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty „Kryminalistyczne badania włosów ludzkich”

Data publikacji 29.09.2013

W dniach 23–24 września 2013 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyły się warsztaty z zakresu badań morfologicznych oraz kwalifikacji włosów ludzkich do analiz jądrowego i mitochondrialnego DNA pt. „Kryminalistyczne badania włosów ludzkich”.

W warsztatach uczestniczyło 30 pracowników policyjnych laboratoriów kryminalistycznych z całej Polski oraz z Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szkolenie odbywało się w Policyjnym Centrum Analityczno-Badawczym w specjalistycznej Pracowni Biologii Kryminalistycznej. W pierwszym dniu szkolenia swoje wykłady wygłosili mł. insp. dr inż. Renata Włodarczyk, Radosław Nawotka oraz dr Jakub Czarny z Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy. Dotyczyły one rozróżniania włosów ludzkich i zwierzęcych, kwalifikacji włosów ludzkich do badań jądrowego DNA, błędów popełnianych podczas zabezpieczania włosów oraz możliwości wykorzystania mitochondrialnego DNA wyizolowanego z włosów. Ponadto dr Rafał Wierzchosławski z ABW omówił nowe możliwości identyfikacji kryminalistycznej na podstawie badania zmienności genetycznej na poziomie komórkowym.
W drugim dniu szkolenia odbyły się zajęcia praktyczne, które obejmowały klasyfikację i identyfikację włosów ludzkich oraz przygotowanie próbek do dalszych badań DNA.
Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznania się ze najnowszym sprzętem i aparaturą analityczną firmy „Meranco”.
Powrót na górę strony