Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Udział eksperta w szkoleniu FBI

Data publikacji 18.09.2013

W dniach 16–18 września 2013 roku w Bratysławie odbyło się szkolenie na temat wykorzystania cech trzeciorzędowych w badaniach daktyloskopijnych.

Organizatorem szkolenia był Kriminalisticky a Expertizny Ustav Prezydia Policajneho Zboru w Bratysławie. W szkoleniu uczestniczyło około 30 ekspertów z laboratoriów słowackich oraz zastępca kierownika Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji nadkom. Edyta Kot.
W trakcie szkolenia Pani Monique Brillhart z Federal Bureau of Investigation podzieliła się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie prowadzenia badań daktyloskopijnych pod kątem wykorzystania trzeciorzędowych cech linii papilarnych w procesie identyfikacji.
Powrót na górę strony