Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Eksperci CLKP wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych (TKBADP-9)”

Data publikacji 25.09.2013

W dniach 19–20 września 2013 roku eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wzięli udział w 9. międzynarodowej konferencji zatytułowanej „Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych (TKBADP-9)” zorganizowanej w Poznaniu przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA.

Konferencja  stanowiła  kontynuację  rozpoczętego  w  1997  roku  cyklu  konferencji poświęconych  (wyłącznie)  technicznokryminalistycznym  badaniom  (weryfikacji)  autentyczności dokumentów publicznych. W spotkaniu uczestniczyli eksperci Straży Granicznej, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, a także przedstawiciele badawczych jednostek akademickich z Polski i zagranicy.

Z ramienia CLKP w sympozjum udział wzięli: mł. insp. Piotr Rypiński – kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP oraz  kom. Hubert Deptuła – ekspert badań dokumentów CLKP.

Konferencja poświęcona była głównie zagadnieniom związanym z nowymi technologiami zabezpieczania dokumentów oraz nowymi metodami i technikami badań dokumentów; omawiano także przykłady nietypowych fałszerstw dokumentów.

W trakcie sympozjum przedstawiciele CLKP zaprezentowali referat „Standaryzacja technicznych badań dokumentów w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych” dotyczący zmian w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych w Polsce zainicjowanych w drugim kwartale 2013 roku przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Ponadto przedstawili wytyczne odnoszące się do technicznym badań dokumentów, rolę jaką mają one odegrać w kryminalistycznych badaniach dokumentów oraz dalsze plany rozwoju dyscypliny w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Powrót na górę strony