Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa Komendanta Głównego Policji i jego zastępców z zastępcami komendantów wojewódzkich policji ds. kryminalnych oraz naczelnikami zarządów CBŚ

Data publikacji 19.09.2013

W dniach 17–18 września 2013 roku odbyła się odprawa Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Marka Działoszyńskiego oraz jego zastępców nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego i nadinsp. Mirosława Schosslera z zastępcami komendantów wojewódzkich policji ds. kryminalnych, a także naczelnikami zarządów Centralnego Biura Śledczego.

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. dr Waldemar Krawczyk przedstawił zatwierdzoną Koncepcję funkcjonowania policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Koncepcja ta spotkała się z dużym zrozumieniem obecnych na odprawie komendantów wojewódzkich, którzy wyrazili chęć i gotowość do jej wdrażania.

Powrót na górę strony