Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

VI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych w Kętrzynie

Data publikacji 16.09.2013

W dniach 11–12 września 2013 roku eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wzięli udział w VI Międzynarodowym Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych w Kętrzynie zorganizowanym z inicjatywy Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej oraz przedstawiciele Europejskiego Urzędu Policji (EUROPOL), Narodowego Banku Polskiego, Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwa Obrony Narodowej, warszawskich i olsztyńskich urzędów wojewódzkich, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej zs. w Radomiu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, a także przedstawiciele służb granicznych i policyjnych z Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Słowacji. CLKP reprezentowali mł. insp. Piotr Rypiński – kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP oraz kom. Hubert Deptuła – ekspert badań dokumentów w tym zakładzie. Tematyka sympozjum poświęcona była głównie zagadnieniom związanym z fałszerstwami dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów tożsamości oraz wiz. Spotkanie podzielone było na cztery panele tematyczne, w czasie których uczestnicy omawiali nowe zabezpieczenia przed fałszerstwami, znaczenie kontroli granicznej w identyfikacji fałszywych dokumentów, a także następstwa działań fałszerskich w wymiarze międzynarodowym. W trzecim panelu tematycznym przedstawiciele CLKP zaprezentowali referat „Fałszerstwa polskiego dowodu osobistego – krótka charakterystyka wybranych metod”, podsumowujący prawie trzynaście lat funkcjonowania polskiego dowodu osobistego wzór 2001. Eksperci CLKP przedstawili metody przerabiania i podrabiania tego dokumentu, z jakimi mieli do czynienia w czasie wieloletniej praktyki w zakresie technicznych badań dokumentów.

Powrót na górę strony