Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

VI posiedzenie Grupy Doradczej EURODAC

Data publikacji 13.09.2013

W dniach 10–11 września 2013 roku w Tallinie w Estonii odbyło się VI posiedzenie Grupy Doradczej EURODAC Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Teleinformatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA).

W związku z przejęciem przez agencję zarządzania systemem EURODAC w czasie spotkania omawiano sprawy związane z relokacją systemu, migracją danych, testami oraz szkoleniami dla użytkowników systemu. Przedstawiono zagadnienia związane z wejściem w życie Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 603/2013 r. z dnia 26 czerwca 2013 r. (the Recast EURODAC Regulation) w sprawie ustanowienia systemu EURODAC do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi EURODAC przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

Państwo polskie reprezentowała podczas spotkania Małgorzata Walecka, specjalista w Zakładzie Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, w którym znajduje się Krajowy Punkt Dostępu do systemu EURODAC.

Powrót na górę strony