Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zatwierdzenie Koncepcji funkcjonowania policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

W dniu 6 września 2013 roku Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński zatwierdził Koncepcję funkcjonowania policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

Głównym celem proponowanych rozwiązań jest podniesienie efektywności pracy Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji (LK KWP/KSP) przy zachowaniu najwyższej jakości wykonywanych badań. Założenia zawarte w dokumencie określają zmiany w sposobie organizacji oraz zakresy badań wykonywanych w poszczególnych laboratoriach. Elementem uzupełniającym, który ma na celu standaryzację badań w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, jest wprowadzenie przez dyrektora CLKP  do stosowania wytycznych dla każdej specjalności kryminalistycznej. Wytyczne służą temu, by jednoznacznie zdefiniować obiekt badań, określić sposób szacowania liczby obiektów badań i przebieg badań z danej dyscypliny/specjalności oraz czas niezbędny do przebadania danego obiektu.

Koncepcja funkcjonowania policyjnych laboratoriów kryminalistycznych jest dostępna w zakładce dla pracowników.

Powrót na górę strony