Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Eksperci CLKP z wizytą w Laboratorium Kryminalistycznym Czeskiej Policji w Pradze

Data publikacji 15.08.2013

W dniach 12–13 sierpnia 2013 roku eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji (zastępca kierownika Zakładu Daktyloskopii CLKP nadkom. Edyta Kot i ekspert podinsp. Beata Krzemińska) przebywali w Laboratorium Kryminalistycznym Czeskiej Policji.

Wizyta miała na celu zapoznanie się ze stosowanymi przez specjalistów z Republiki Czeskiej rozwiązaniami umożliwiającymi wdrożenie postanowień Decyzji Rady UE 2008/615/JHA i 2008/616/JHA (Decyzji Pruem), na mocy których prowadzona jest międzynarodowa wymiana danych daktyloskopijnych. Dyrektor czeskiego laboratorium, plk. mgr. Ľuboš Kothaj, przedstawił jak w Republice Czeskiej zorganizowana została wymiana danych w ramach Decyzji Pruem i uczulił na problemy mogące pojawić się w czasie implementacji. Eksperci mieli także okazję spotkać się i wymienić doświadczenia zarówno ze specjalistami z dziedziny ujawniania oraz identyfikacji śladów linii papilarnych pracującymi w NAP Pruem i EURODAC, jak również z dziedziny IT, którzy zaprezentowali przyjęte rozwiązania informatyczne.Zdobyta podczas wizyty wiedza będzie bardzo pomocna podczas wdrażania Decyzji Pruem w Polsce.

Powrót na górę strony