Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta przedstawiciela Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE)

Data publikacji 09.08.2013

W dniu 7 sierpnia 2013 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji przebywał Adrian Nessel stacjonujący obecnie w Albanii przedstawiciel Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Głównym celem tej wizyty było nawiązanie bezpośredniej współpracy pomiędzy CLKP a stroną albańską.

W czasie spotkania gościa z zastępcami dyrektora CLKP insp. Małgorzatą Kwietniewską i mł. insp. Adamem Frankowskim oraz naczelnikiem Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP mł. insp. Piotrem Trojanowskim rozmawiano o możliwościach udzielenia pomocy stronie albańskiej w rozwijaniu i modernizowaniu laboratorium kryminalistycznego. Wsparcie to miałoby objąć tworzenie bazy danych DNA i uzyskanie akredytacji, a także przeprowadzenie szkoleń dla albańskich ekspertów z zakresu zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia.

Pan Nessel zwiedził także Zakład Biologii, Zakład Fizykochemii oraz Zakład Broni i Mechanoskopiii CLKP oraz miał możliwość porozmawiania z ekspertami.

Powrót na górę strony