Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Audit w nadzorze CLKP przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji od 18 lipca 2003 roku legitymuje się Certyfikatem Systemu Jakości nr 997/1/2003, który otrzymało od PCBC za funkcjonujący system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 (kopię aktualnego Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością można odnaleźć na naszej stronie w zakładce System jakości – Certyfikaty).

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA corocznie przeprowadza audity w nadzorze CLKP i monitoruje jego działalność, aby upewnić się, czy spełnia ona wymagania certyfikacyjne. Tegoroczny audit w nadzorze miał miejsce w dniu 11 lipca. Auditorzy z PCBC zweryfikowali stopień spełnienia wymagań certyfikacyjnych, skuteczność doskonalenia systemu zarządzania jakością i kompetencje pracowników.
Podczas spotkania podsumowującego z kierownictwem CLKP auditorzy – prezes zarządu PCBC dr inż. Wojciech Henrykowski i dr Joanna Tkaczyk wysoko ocenili system zarządzania oraz kompetencje techniczne ekspertów. Uznali, że zaangażowanie dyrekcji i personelu w doskonalenie systemu jakości przekłada się na sprawność funkcjonowania jednostki.
Powrót na górę strony