Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie ekspertów z zakresu badań daktyloskopijnych w ramach programu ExPro 2013

W dniach od 26 maja do 7 czerwca oraz od 23 czerwca do 5 lipca 2013 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie oraz w Laboratorium Kryminalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii w Vidin w ramach realizacji programu multilateralnej wymiany funkcjonariuszy państw członkowskich Unii Europejskiej zorganizowanej przez Europejską Akademię Policji (CEPOL) odbyły się spotkania ekspertów prowadzących badania daktyloskopijne ze specjalności wizualizacja śladów.

Spotkania miały charakter warsztatowy i poświęcone były poszerzaniu wiedzy w tematyce prowadzenia badań ze specjalności wizualizacja śladów. W trakcie realizacji programu wymiany szeroko omawiano kwestie metodyki prowadzenia badań daktyloskopijnych, nowych technik badawczych, naukowego rozwoju przedmiotowej dziedziny kryminalistyki, problematykę standaryzacji procedur badawczych oraz zastosowania nowoczesnych technologii. Istotnym punktem realizacji programu była wymiana informacji oraz doświadczeń związanych z akredytowaniem procesu wizualizacji oraz poszczególnych metod. Uczestnicy wymiany mieli okazję zapoznać się z pracą bułgarskiego odpowiednika CLKP – Research Institute of Forensic Science and Criminology (RIFSC) w Sofii oraz posiadającej status uczelni wyższej Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii kształcącej między innymi oficerów policji. Z ramienia CLKP w programie wymiany uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Daktyloskopii kom. Tomasz Szczepański oraz asp. Krzysztof Klemczak.
Powrót na górę strony