Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium „Nowe substancje psychoaktywne” zorganizowane przez Zakład Fizykochemii CLKP

W dniu 20 czerwca 2013 roku w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez Zakład Fizykochemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Otwarcia spotkania dokonali zastępca dyrektora CLKP podinsp. Adam Frankowski oraz prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczący Rady Naukowej CLKP prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski.

Uczestnicy seminarium wysłuchali następujących wykładów:
1. „Nowe narkotyki syntetyczne – aktualne zagrożenia dla zdrowia publicznego” autorstwa prof. dr. hab. Zbigniewa E. Fijałka, dyrektora Narodowego Instytutu Leków
2. „Narkotyki projektowane na podstawie dowodów” autorstwa dr. Dariusza Zuby
z Instytutu Ekspertyz Sądowych
3. „Opracowanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości ilościowych i jakościowych metod identyfikacji nowych substancji objętych kontrolą na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii” powstałego autorstwa dr. Roberta Bachlińskiego oraz podinsp. Anny Duszyńskiej ekspertów z Zespołu Badań Narkotyków CLKP (tekst powstał w ramach realizacji projektu badawczego NCBiR).
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytut Leków, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, laboratoriów wojewódzkich policji, Szkoły Policji w Pile, Komendy Głównej Straży Granicznej, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Powrót na górę strony