Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

8. międzynarodowa konferencja International Society for Applied Biological Sciences (ISABS)

W dniach 24–28 czerwca 2013 roku w miejscowości Split na Chorwacji odbyła się 8. międzynarodowa konferencja organizowana przez Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Biologicznych Stosowanych.

Na konferencji przedstawione zostały najnowsze osiągnięcia w badaniach genetycznych mające praktyczne zastosowanie w kryminalistyce, antropologii i medycynie. Panel kryminalistyczny obejmował cztery główne zagadnienia tematyczne: katastrofy masowe, sekwencjonowanie nowej generacji w identyfikacji człowieka, najnowsze osiągnięcia biologii molekularnej w badaniach kryminalistycznych, zaawansowane metody kryminalistyczne w praktyce śledczej. W trakcie otwartych paneli dyskusyjnych można było wymienić doświadczenia i poglądy z ekspertami z innych krajów oraz zapoznać się z kierunkami prowadzonych projektów badawczych z dziedziny genetyki, które są realizowane przez wiodące ośrodki naukowe na świecie. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowała kom. Magdalena Dębska z Zakładu Biologii.
Powrót na górę strony