Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa komendantów kwp/KSP pionu służby kryminalnej

Dnia 24.06.2013 roku w Warszawie odbyła się odprawa komendantów kwp/KSP pionu służby kryminalnej z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza i Marcina Jabłońskiego podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Jednym z zagadnień omawianych w czasie spotkania była restrukturyzacja policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. dr Waldemar Krawczyk przedstawił strategię rozwoju policyjnej kryminalistyki na najbliższe lata. Została ona pozytywnie zaopiniowana przez komendantów wojewódzkich Policji.
Powrót na górę strony