Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie CLKP i WSPol w Szczytnie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej

W dniu 26 czerwca 2013 roku między Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie zostało zawarte porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej.

Porozumienie ma na celu efektywne współdziałanie obu instytucji w zakresie wykorzystania posiadanego potencjału naukowego i badawczego. Jako obszary współpracy CLKP i WSPol określono:
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
  • pomaganie funkcjonariuszom i pracownikom w zbieraniu materiałów do opracowań naukowych i dydaktycznych
  • organizowanie studiów podyplomowych
  • organizowanie przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, w tym szkoleń dla ekspertów kryminalistyki
  • organizowanie konferencji, seminariów, kursów
  • wymianę pracowników, funkcjonariuszy, nauczycieli akademickich, studentów i słuchaczy w celu lepszego zapoznania się ze specyfiką działalności obu jednostek oraz uczestnictwa w niej
  • wymianę doświadczeń na temat procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego CLKP i WSPol
  • rozwój naukowy funkcjonariuszy i pracowników obu jednostek.
Powrót na górę strony