Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie ,,EA-ENFSI Technical Assessor Training Implementation of ISO/IEC 17025:2005 in Forensic Science” w Feltham (Wielka Brytania)

W dniach 17–20 czerwca 2013 roku w ramach projektu Monopoly 2009 odbyło się zorganizowane przez Jednostkę Akredytującą Wielkiej Brytanii (UKAS) i Europejską Sieć Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI) szkolenie w zakresie normy ISO/IEC 17025:2005 ("EA-ENFSI Technical Assessor Training Course – ISO/IEC 17025:2005").

Uczestniczyło w nim dziesięciu ekspertów badań daktyloskopijnych z krajów europejskich. Polskę reprezentowała Urszula Więckiewicz, ekspert badań daktyloskopijnych ze specjalności wizualizacja śladów, z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Zajęcia prowadzone były przez trenerów i wykładowców z sekcji szkoleniowej Jednostki Akredytującej Wielkiej Brytanii (UKAS), a także wspierane przez przedstawiciela ENFSI – doświadczonego eksperta technicznego z Irlandii. Szkolenie miało charakter seminaryjno-warsztatowy i poświęcone było poszerzeniu wiedzy na temat ogólnych wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących (ISO/IEC 17025:2005). Ponadto było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie m.in. problematyki akredytacji europejskich laboratoriów kryminalistycznych na zgodność z normą ISO/IEC 17025:2005, walidacji metod badawczych, porównań międzylaboratoryjnych i praktycznego wdrażania systemów zarządzania jakością. W czasie spotkania dyskutowano również na temat standaryzacji badań, a także występujących problemów i powtarzających się niezgodności w procesie akredytacji metod badawczych stosowanych w kryminalistyce.
Powrót na górę strony