Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie „Training of Webinar Educators” realizowane w ramach projektu Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL

W dniach 17-21 czerwca 2013 roku w Centrum Szkolenia Policji w miejscowości Weria (Grecja) odbyło się szkolenie poświęcone możliwościom wykorzystania najnowszych narzędzi służących do e-learningu.

Stronę polską reprezentował naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Piotr Trojanowski. Organizatorzy spotkania umożliwili uczestnikom zapoznanie się z platformą LMS służącą do przygotowywania i prezentowania materiałów w czasie szkoleń i seminariów organizowanych w systemie e-learningu i przetestowanie jej możliwości w czasie zajęć warsztatowych.
Powrót na górę strony