Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kosowa w CLKP

W dniu 18 czerwca 2013 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji gościło trzyosobową delegację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Kosowa.

Wizytę w CLKP złożyli: Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Sprawiedliwości w Kosowie, Driton Gasi, Naczelnik Wydziału ds. Broni i Materiałów Wybuchowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kosowie, Mensur Hoti, oraz Naczelnik Wydziału Balistyki z Kosowskiej Agencji ds. Kryminalistyki, Ilir Kukaj. Delegatom z Kosowa towarzyszyły Monika Traczyk z Komendy Głównej Policji oraz Izabela Żołnowska, tłumacz języka albańskiego. W CLKP gości przywitała mł. insp. Małgorzata Kwietniewska, zastępca dyrektora CLKP, która przedstawiła krótką charakterystykę zadań instytutu. Następnie odbyły się dwie prezentacje dotyczące pozbawiania broni palnej cech użytkowych oraz systemu automatycznej identyfikacji balistycznej ARSENAŁ wygłoszone przez kierownika Zakładu Broni i Mechanoskopii, mł. insp. Krzysztofa Ćwika, oraz starszego specjalistę tego zakładu, Jarosława Rosiaka. Goście mieli też okazję zapoznać się praktycznie z systemem ARSENAŁ oraz obejrzeć kolekcję Krajowych Zbiorów Łusek i Pocisków. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze sprzyjającej wymianie informacji i doświadczeń.
Powrót na górę strony