Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykład eksperta badań broni i balistyki CLKP na temat interpretacji ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

W dniu 23 kwietnia 2013 r. Henryk Juszczyk, ekspert badań broni i balistyki Zakładu Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, przeprowadził wykład nt. interpretacji prawnej posiadania rewolwerów KESERU K-10 i ZORAKI K-10 kal. 10 mm oraz pistoletów gazowych WALTHER P22 i WALTHER P99 kal. 9 mm.


W dniu 23 kwietnia 2013 r. Henryk Juszczyk, ekspert badań broni i balistyki Zakładu Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, przeprowadził wykład nt. interpretacji prawnej posiadania rewolwerów KESERU K-10 i ZORAKI K-10 kal. 10 mm oraz pistoletów gazowych WALTHER P22 i WALTHER P99 kal. 9 mm. W wykładzie uczestniczyło 23 ekspertów badań broni i balistyki z wszystkich laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji oraz biegli sądowi ds. broni i balistyki. Duże zainteresowanie tematem wykładu było spowodowane niejasnościami wynikającymi z różnych interpretacji przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji w stosunku do ww. rodzajów broni palnej. Firmy wprowadzające broń na polski rynek handlu bronią, omijając przepisy wynikające z ustawy, oferują osobom niemającym pozwolenia (także przez ogłoszenia w Internecie) egzemplarze broni, na których posiadanie w myśl przepisów ww. ustawy wymagane jest pozwolenie.
Wykład Henryka Juszczyka miał na celu omówienie przyczyn i skutków błędnej interpretacji przepisów. Uczestnicy spotkania w pełni zgodzili się ze stanowiskiem prowadzącego i CLKP, że zgodnie z przepisami obecnie obowiązującego prawa nie można w Polsce posiadać bez pozwolenia rewolwerów KESERU K-10 i ZORAKI K-10 kal. 10 mm oraz pistoletów gazowych WALTHER P22 i WALHER P99 kal. 9 mm.
Powrót na górę strony