Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja z Chin w CLKP

W dn. 18 kwietnia 2013 r., w ramach międzynarodowego projektu szkoleniowego „China-EU Police Training Project” w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji przebywała delegacja policji chińskiej.

W dn. 18.04.2013 r., w ramach międzynarodowego projektu szkoleniowego „China-EU Police Training Project” w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji przebywała delegacja policji chińskiej w składzie:
- pan Wu Deqing – Dyrektor Departamentu Szkolenia
- pan Liang Xianghua – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego
- pan Song Dahao – Zastępca Dyrektora Departamentu Śledczego
- pan Zhao Zhongchen – Dyrektor Departamentu ds. Narkotyków
- pani Yan Lingyun – Kierownik Sekcji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
Podczas spotkania otwierającego z udziałem Dyrektora CLKP, mł. insp. dr. Waldemara Krawczyka goście zapoznali się z organizacją i działalnością naszego Instytutu, a następnie udali się do Zakładu Fizykochemii i Zakładu Biologii. Uczestnicy wizyty zwrócili szczególną uwagę na wykorzystywany w laboratorium sprzęt badawczy oraz możliwości wykrywcze baz danych.
Powrót na górę strony