Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

EUROPOLTECH 2013

W dniach 17-19 kwietnia 2013 r. w Warszawskim Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym – EXPO XXI odbywają się Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2013. Uczestniczy w nich także kierownictwo oraz eksperci wszystkich zakładów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Targi EUROPOLTECH gromadzą nowości technologiczne i sprzętowe. Eksperci wszystkich służb mają możliwość poznania wielu nowoczesnych narzędzi z zakresu techniki operacyjnej, kryminalistycznej, łączności, teleinformatyki, ochrony obiektów i osób, ratownictwa, ochrony granic, kontroli ruchu drogowego oraz sprzętu i uzbrojenia dla Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej oraz oddziałów antyterrorystycznych.
W trakcie targów odbywa się również VI Międzynarodowa Konferencja Policyjna pt. "Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 – nowe wyzwania dla Policji oraz innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach”, którą organizuje Komenda Główna Policji. Celem Konferencji jest dyskusja i wymiana poglądów teoretyków i praktyków w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dotycząca zarządzania bezpieczeństwem na drogach, a także sposobów osiągnięcia celów Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Targi oraz Konferencję objął honorowym patronatem Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 
Powrót na górę strony