Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Miejsce zdarzenia”

Podczas II Międzynarodowych Targów Techniki Kryminalistycznej CrimeLab, w dniach 10-12 kwietnia 2013 roku w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. " Miejsce zdarzenia".

Przedsięwzięcie to poświęcone zostało badaniu miejsca zdarzenia i było drugą konferencją zorganizowaną przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w ramach Międzynarodowego Forum Standardy w Kryminalistyce – Edukacja i Szkolenie. Celem konferencji było przedstawienie i podsumowanie obecnego stanu wiedzy na temat badania miejsca zdarzenia w Polsce i za granicą oraz stworzenie podwalin do wypracowania wspólnych standardów w krajach europejskich.

Uroczystego otwarcia dokonali przedstawiciele nauki, polityki oraz wiodącego na terenie kraju organizatora imprez wystawienniczych - MT Targi Sp. z o.o.

Pierwszego dnia konferencji wygłoszono referaty na temat prowadzonych prac badawczo-rozwojowych z zakresu techniki kryminalistycznej. Przedstawiono m.in. najnowsze rozwiązania technologiczne oraz ilościowe i jakościowe metody identyfikacji określonych substancji na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, opracowanie metody replikacji śladów kryminalistycznych czy badanie prędkości pocisków o niskiej energii.

Drugiego dnia prelegenci z Polski oraz zagraniczni goście z Niemiec, Mołdawii, USA, Ukrainy, Holandii, Litwy, Słowacji i Czech zaprezentowali system edukacji i szkolenia techników kryminalistyki w poszczególnych krajach. Omówili także nowoczesne technologie i narzędzia wykorzystywane podczas dokonywania oględzin miejsca zdarzenia.

Ostatni dzień poświęcony był głównie warsztatom z udziałem zespołów techników kryminalistyki z Polski, Czech i Słowacji, które miały na celu zapoznać uczestników konferencji z organizacją służby techniki kryminalistycznej w różnych krajach europejskich. Zadaniem trzech grup techników było ujawnienie i zabezpieczenie śladów znajdujących się na wyznaczonym stoisku targowym CLKP za pomocą środków i metod stosowanych w danym kraju. Ćwiczenie to było pokazem postępowania specjalistów na miejscu zdarzenia i miało ukazać potrzebę ujednolicenia kształcenia techników, aby zagwarantować najwyższą jakość usług kryminalistycznych w Europie.
 
Konferencja oraz stoisko targowe CLKP cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców, zwiedzających, jak i mediów. Przedsięwzięcie to umożliwiło okazję do nawiązania międzynarodowych kontaktów oraz konfrontację poglądów na tematy związane z szeroko pojętą dziedziną kryminalistyki.
 
video: K. Jakubowski/KGP
zdjęcia: R. Sobolewski, D. Chruściel, M. Komorowski/CLKP
 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 17.93 MB)

Powrót na górę strony