Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie grupy roboczej TRIADA na Słowacji

W dniach 12-14 marca 2013 r. w Koszycach odbyło się spotkanie grupy roboczej dotyczące problematyki związanej z miejscem oględzin.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele Policji Czech i Słowacji. Stronę polską reprezentowali: Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP mł. insp. Piotr Trojanowski,  ekspert Wydziału Rozwoju Naukowego nadkom. Robert Arciszewski oraz specjalista Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie nadkom. Marek Podsiadło.
Podczas spotkania dyskutowano o organizacji służby techniki kryminalistycznej, procesie szkolenia techników kryminalistyki, ujawnianiu i zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych oraz ewidencji i nadzorze nad dowodami rzeczowymi. Zajęcia grupy roboczej odbywały się w Szkole Policji w Koszycach oraz w koszyckim oddziale Instytutu Kryminalistyki. W trakcie wizyty w Szkole uczestnicy spotkania mieli okazję obserwować słowackich techników kryminalistyki, odbywających szkolenie praktyczne oraz zwiedzać pomieszczenia przygotowane do symulacji miejsc zdarzeń.
 
 
Powrót na górę strony