Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta wiceprzewodniczącej ISO ds. technicznych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

W dniu 14 marca 2013 r. CLKP gościło dr Elizabeth Stampfl-Blaha, nowo wybraną wiceprzewodniczącą ISO – Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ang. International Organization for Standardization).

Wiceprzewodniczącej towarzyszyli  przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Prezes dr. Tomasz Schweitzer i Dyrektor Wydziału Relacji Zewnętrznych, Pani Ewa Zielińska. Pani Stampfl-Blaha uczestniczyła w rozmowach na temat normalizacji w badaniach kryminalistycznych, w kontekście powołanego w roku ubiegłym Komitetu TC/CEN 419 ds. kryminalistyki, którego pracom przewodniczy dyrektor CLKP, mł. insp. Paweł Rybicki. Celem wizyty było również omówienie formy nawiązania współpracy z komitetami technicznymi ISO, których zakres jest zbieżny z profilem TC/CEN 419. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem pracowni badań chemicznych i narkotyków oraz badań broni i balistyki.
 
Powrót na górę strony