Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Dyrektora Departamentu Rozwoju i Reform MSW Gruzji

W dniu 26 lutego 2013 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji gościło Pana Irakliego Berai, Dyrektora Departamentu Rozwoju i Reform Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji.

W ramach wizyty zaprezentowano osiągnięcia polskiej Policji w zakresie kryminalistyki, strukturę Instytutu Badawczego w kontekście nowego wyzwania, jakim jest prowadzenie intensywnej działalności badawczo rozwojowej w tym realizacji nowatorskich projektów badawczych kierunkowanych na rozwój wybranych dziedzin kryminalistyki. Pan Berai był szczególnie zainteresowany zakresem badań wykonywanych w Zakładzie Fizykochemii, zespole badań dokumentów audiowizualnych, zespole badań antroposkopijnych oraz zespole badań komputerów.
Powrót na górę strony