Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Zastępca Dyrektora CLKP

Uprzejmie informujemy, że z dniem 22.02.2013 r. Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków służbowych Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, młodszemu inspektorowi Markowi Betlejewskiemu – Kierownikowi Zakładu Fizykochemii CLKP.

Powrót na górę strony