Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Drugie posiedzenie Komitetu Technicznego CEN w Szwecji w dn. 13-14 lutego 2013 r.

Po udanym posiedzeniu inauguracyjnym Komitetu CEN/TC 419 ds. kryminalistyki (CEN/TC 419 „Project Committee – Forensic science processes”) w Warszawie w październiku 2012 r. tegoroczne, równie owocne spotkanie zgromadziło blisko 40 uczestników – przedstawicieli jednostek normalizacyjnych i laboratoriów kryminalistycznych w Europie.

W spotkaniu po raz pierwszy uczestniczyła również przedstawicielka ENFSI (Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych), która posiada tzw. liaison status w Komitecie, czyli prawo do pełnienia funkcji obserwatora.
Gospodarzem dwudniowego posiedzenia był SIS, szwedzki instytut normalizacyjny. Stronę polską (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji) reprezentowali: mł. insp. Paweł Rybicki – Przewodniczący Komitetu CEN/TC 419, pani Agnieszka Łukomska – sekretarz Komitetu i nadkom. Artur Dębski, delegat krajowy. Zgodnie z wcześniejszym zobowiązaniem, strona polska była odpowiedzialna za organizację tego przedsięwzięcia i prowadzenie obrad.
Celem spotkania było omówienie pierwszego etapu prac normalizacyjnych w zakresie kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia, analiza stanowisk krajowych oraz przyjęcie decyzji dotyczącej tzw. programu prac (Programme of Work), czyli harmonogramu i zakresu tworzonej normy.
Powrót na górę strony