Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa kierownictwa CLKP z naczelnikami lk kwp/KSP

W dniu 19 grudnia 2012 r. w Hotelu Łazienkowskim przy ul. 29 listopada odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z naczelnikami laboratoriów komend wojewódzkich i stołecznej.

Głównymi tematami omawianymi podczas odprawy były:

  • Omówienie statystyki wykonawstwa ekspertyz kryminalistycznych w okresie styczeń-listopad 2012 r.;
  • Omówienie wykorzystania czasu pracy przez ekspertów kryminalistyki z lk kwp/KSP na podstawie comiesięcznych zestawień statystycznych;
  • Przygotowanie lk kwp/KSP do akredytacji;
  • Omówienie ankiety pt. „Raport z badania jakościowego kwestionariuszami eksperckimi skierowanymi do ekspertów w obszarze czynności wykonywanych przez laboratoria kryminalistyczne;
  • Przedstawienie nowej formuły egzaminu końcowego.

 

Powrót na górę strony