Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja Mołdawii z wizytą w CLKP

W ramach programu TAIEX (ang. Technical Assistance and Information Exchange Office - Biuro Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji), w dniach 10-12.12.2012r w CLKP przebywała delegacja z Mołdawii.

TAIEX to instytucja doradczo-informacyjna udzielająca krótkoterminowej pomocy technicznej przy wprowadzaniu zmian przystosowujących przepisy prawne do prawa wspólnotowego. Biuro zostało utworzone w 1996 roku, w skład którego wchodzi 24-osobowa grupa przedstawicieli Komisji Europejskiej i ekspertów rządowych państw członkowskich.
Głównym celem wizyty było zapoznanie się z wyposażeniem, organizacją i metodami pracy pracowni badań komputerowych w Zakładzie Badań i Technik Audiowizualnych CLKP. W trakcie wizyty przedstawicieli policji mołdawskiej zaprezentowano stanowiska badawcze oraz specjalistyczny sprzęt używany do badań nośników danych i telefonów komórkowych a także wykorzystywane w tym celu oprogramowanie „computer forensic”. Na zakończenie obie strony wyraziły konieczność kontynuowania współpracy.
Powrót na górę strony