Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie grupy roboczej TRIADA w Zakładzie Biologii CLKP

W dniach 11-12 grudnia 2012 r. w Zakładzie Biologii CLKP odbyło się spotkanie ekspertów badań biologicznych w ramach programu TRIADA. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Policji z Polski oraz Słowacji. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowała Kierownik Zakładu Biologii mł. insp. Małgorzata Kwietniewska, podinsp. Magdalena Spólnicka oraz podkom. Renata Zbieć–Piekarska.

Przedstawicielami Policji Słowackiej byli Pani Martina Turanska z laboratorium kryminalistycznego w Słowenskiej Lupcy oraz Pan David Vlček z laboratorium w Koszycach. Pierwszy dzień obrad poświecony był wymianie doświadczeń z zakresu metod analizy mieszanin. W ramach tego bloku tematycznego przeprowadzono warsztaty dotyczące interpretacji mieszanin z zastosowaniem narzędzi  statystycznych. Drugiego dnia omawiana była problematyka dotycząca systemu zarządzania jakością w laboratorium ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania testów międzylaboratoryjnych oraz prowadzenia walidacji wewnętrznych nowych metod badawczych.
Powrót na górę strony