Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Dokumenty a Prawo"

Dnia 29 listopada 2012 r. w Audytorium Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dokumenty a Prawo”.

Podczas tegorocznej konferencji  dyskutowane były problemy, jakich dostarcza cyfryzacja coraz bardziej obecna w życiu prawno-gospodarczym Państwa. Tematy i panele koncentrowały się wokół zagadnień e-państwa i społeczeństwa, e-administracji, e-dokumentów, biometrii, migracji dokumentów z nośników tradycyjnych na cyfrowe czy też ich wirtualizacji. W trakcie konferencji wiele miejsca poświęconego zostało dokumentom elektronicznym i problemom ich analizy. Konferencja Naukowa „Dokumenty a Prawo” stanowi jedyną w Polsce płaszczyznę wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami środowisk akademickich oraz praktykami w tej dziedzinie. W ramach tegorocznej konferencji w panelu Dokument w prawie i praktyce wygłoszony został m.in. referat przedstawicieli Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Romana Łuczaka i podkom. Huberta Deptuły zatytułowany Badania wieku dokumentów – aktualny stan i najnowsze trendy.
Powrót na górę strony