Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta w jednostce policji GARDA SIOCHANA w Dublinie.

W dniach 25-29.09.2012 r. eksperci mechanoskopii z laboratoriów kryminalistycznych kwp/KSP, CLKP, BŁiI KGP oraz sześciu zagranicznych przedstawicieli uczestniczących w projekcie FAVI wzięli udział w roboczym spotkaniu w Wydziale do Zwalczania Przestępczości Samochodowej (SMVIU, ang. Stolen Motor Vehicle Identivication Unit) jednostki policji GARDA SIOCHANA w Dublinie (Irlandia).

Celem spotkania było sprawdzenie funkcjonalności działania zbudowanej aplikacji FAVI przy wykorzystaniu zagranicznych łączy internetowych. Ważnym aspektem dla ekspertów prowadzących projekt FAVI było zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem anglojęzycznym stosowanym w przestępczości samochodowej. Funkcjonowanie aplikacji ze strony polskiej Policji zaprezentowali nadkom. Wojciech Ceglarski i mł. asp. Robert Mróz z CLKP oraz nadkom. Marcin Radtke z LK KWP w Bydgoszczy.
Ponadto w toku kilkudniowego spotkania uczestnicy zostali zapoznani ze specyfiką Wydziału do Zwalczania Przestępczości Samochodowej w Irlandii. Przeprowadzono także jednodniowe warsztaty z zakresu identyfikacji pojazdów.
Jednym z wielu interesujących aspektów wizyty było zwiedzanie laboratorium kryminalistycznego policji GARDA SIOCHANA, gdzie doświadczeni irlandzcy eksperci zaprezentowali używane przez nich metody ujawniania usuniętych oznaczeń oraz liczne zbiory prowadzone w ramach pracy laboratoryjnej.
Efektem owocnych obrad odbytej wizyty jest wyrażona chęć przystąpienia do budowanej w CLKP aplikacji FAVI przez funkcjonariuszy policji Irlandii, jak również ich uczestnictwa w konferencji zamykającej powyższy projekt zaplanowanej na 29 listopada 2012 r. w Warszawie.
Powrót na górę strony