Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dwunaste spotkanie międzynarodowej grupy roboczej ds. badań daktyloskopijnych

W dniach 17-19 października 2012 roku w Lyonie odbyło się dwunaste spotkanie międzynarodowej grupy roboczej ds. badań daktyloskopijnych (12th EFP-WG Annual Meeting), zorganizowane przez ENFSI i Institut National de Police Scientifique (INPS).

W spotkaniu uczestniczyło około dziewięćdziesiąt osób z trzynastu krajów zrzeszonych w ENFSI. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowane było przez ekspertów Zakładu Daktyloskopii: nadkom. Edyta Kot, podkom. Tomasz Szczepański, Ewa Rogoża i Urszula Więckiewicz. Zakres tematyczny tegorocznego spotkania w głównej mierze dotyczył popularyzowania najnowszych osiągnięć kryminalistyki.
Pierwszego dnia spotkania zaprezentowane zostały zagadnienia związane z akredytacją metod badawczych, standaryzacją badań, wymianą danych daktyloskopijnych między krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a także z prezentacją najnowszych osiągnięć nauki i techniki w kontekście badań daktyloskopijnych prowadzonych na potrzeby kryminalistyki. Drugi dzień miał charakter warsztatów kryminalistycznych z zakresu identyfikacji daktyloskopijnej, jak i wizualizacji śladów.
Zajęcia praktyczne z wizualizacji śladów odbyły się na terenie obiektu francuskiego laboratorium kryminalistycznego (INPS). W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy zapoznali się z najnowszymi metodami ujawniania śladów linii papilarnych na papierach termo czułych. Podczas zajęć praktycznych z zakresu identyfikacji daktyloskopijnej eksperci zapoznali się z oprogramowaniem komputerowym PiAnoS (Picture Annotation System) oraz dyskutowali na temat wyników ćwiczenia, które otrzymali przed spotkaniem.  Dopełnieniem części seminaryjnej i warsztatowej ww. grup roboczych były prezentacje firm kryminalistycznych.
Ponadto pierwszy dzień spotkania swoją obecnością uświetniła córka Edmonda Locarda pioniera kryminalistyki nazywanego francuskim Sherlockiem Holmsem.
Wysoki poziom merytoryczny spotkania oraz możliwość wymiany doświadczeń na szczeblu światowym wskazuje na unikatowy charakter spotkania międzynarodowej grupy roboczej ds. badań daktyloskopijnych.
Kolejne, 13 spotkanie grupy roboczej ds. badań daktyloskopijnych odbędzie się w przyszłym roku w Turcji.
 
 
 
 
 
 
Powrót na górę strony