Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Technicznego CEN/TC 419 ds. usług kryminalistycznych

23 października 2012 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie nowo powołanego Komitetu CEN/TC 419 ds. usług kryminalistycznych, w którym uczestniczyło blisko 30 delegatów reprezentujących Belgię, Francję, Niemcy, Finlandię, Wielką Brytanię, Szwecję, Hiszpanię, Holandię oraz Polskę.

Obrady były prowadzone przez Sekretarza Komitetu, panią Agnieszkę Łukomską (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji) oraz powołanego decyzją członków TC Przewodniczącego – mł. insp. Pawła Rybickiego, dyrektora CLKP. Oficjalne powitanie wygłosił Prezes PKN, dr inż. Tomasz Schweitzer, życząc wszystkim udanych i owocnych obrad.
Normalizacja w dziedzinie kryminalistyki, począwszy od miejsca zdarzenia do przedstawienia opinii w sądzie jest niewątpliwym wyzwaniem od lat. Istniejące już unormowania międzynarodowe są w dużej mierze rozproszone i nie traktują całego procesu kryminalistycznego jako całości, do czego zgodnie nawiązywali delegaci. Uzgodniono, że opracowanie europejskiej normy regulującej proces kryminalistyczny (ang. Forensic science process) jest koniecznością i temu właśnie będą poświęcone kolejne posiedzenia Komitetu. W trakcie obrad podjęto szereg decyzji, w których zdefiniowano temat i zakres prac Komitetu, obszary poszczególnych norm, a także potrzebę współpracy z międzynarodowymi gremiami, takimi jak ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną), Australian Standards i ENFSI (Europejską Siecią Instytutów Nauk Sądowych).
Powrót na górę strony