Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XV Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma

W dniach 19-21 września 2012 roku na Uniwersytecie Wrocławskim odbyło się XV Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma.

W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele środowisk akademickich z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Poznania, eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Lublinie, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, przedstawiciele środowisk akademickich z Rosji, Rumunii, Niemiec, Włoch. Naukowa debata skupiona była wokół zagadnień związanych z rolą biegłego w postępowaniu sądowym, wszechstronnych aspektach badań pisma ręcznego i podpisów oraz testamentów, zaburzeniami chorobowymi i ich wpływie na obraz grafizmu, komputerowych metod wspomagających klasyczne badania rękopisów, badaniu wieku zapisów, ustalania kolejności nanoszenia nadruków na dokumentach. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji udział w sympozjum wzięli mł. insp. Roman Łuczak, podinsp. Piotr Rypiński, nadkom. Joanna Piotrowska. Zaprezentowali oni referaty związane z poruszaną tematyką: „Kryminalistyczne badania podpisów a biometria”, „Możliwości badawcze chińskich podpisów”.
 
Powrót na górę strony