Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium naukowe „Psychologia w prawie i kryminalistyce”

W dniu 04.10.2012 r. w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się pierwsze spotkanie otwierające cykl seminariów naukowych pt. Psychologia w prawie i kryminalistyce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz środowiska akademickiego.

Cykl spotkań otworzyli prorektor UW prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. dr Arkadiusz Letkiewicz oraz p.o. Zastępcy Dyrektora CLKP mł. insp. Leszek Pater, którzy podkreślili znaczenie osiągnięć naukowych w obszarze psychologii oraz potrzebę ich transferu do praktyki śledczej. Pierwszy wykład poprowadziła mł. insp. Małgorzata Chmielewska -  Naczelnik Wydziału Psychologów Biura Kadr i Szkolenia KGP, nakreślając obszary działania policyjnych psychologów ze szczególnym zwróceniem uwagi na policyjną psychologię stosowaną. Specjaliści tej dziedziny wspierają pracę organów ścigania min. poprzez tworzenie profili psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw. Kolejny prelegent, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń z Uniwersytetu Warszawskiego, na przykładzie opinii psychologicznej, wskazał różnice w praktyce dotyczącej opiniowania w Polsce, Niemczech oraz Anglii. Spotkanie zakończyła prezentacja Tomasza Garsztki z firmy 4Truth Poland na temat analizy lingwistycznej jako skutecznego narzędzia w wykrywaniu niezgodności pod kątem oceny wiarygodności wypowiedzi osoby. Na przykładzie wypowiedzi Katarzyny W., matki Madzi, zarejestrowanej na konferencji prasowej, wskazał liczne symptomy, które mogły świadczyć o świadomym wprowadzaniu przez nią w błąd organów ścigania oraz opinii publicznej na temat uprowadzenia dziecka.
 
Powrót na górę strony