Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Sympozjum Badań Antroposkopijnych

W dniach 26–28.09.2012 r. w Jachrance odbyło się I Sympozjum Badań Antroposkopijnych, w którym wzięło udział 22 ekspertów i kandydatów na ekspertów z dwóch specjalności badań antroposkopijnych, tj: odtwarzania wyglądu osób i przedmiotów oraz identyfikacji osób i zwłok na podstawie zapisów wizualnych.

W trakcie spotkania wygłoszonych zostało 20 referatów. Poruszane zagadnienia dotyczyły spraw związanych ze stanem obecnym oraz perspektywami rozwoju badań antroposkopijnych, zmian obowiązujących przepisów prawnych i umiejscowienia w nich badań antroposkopijnych, portretu pamięciowego, progresji wiekowej, badań identyfikacyjnych oraz wykorzystania w badaniach technik cyfrowej obróbki obrazu.
Uczestnicy sympozjum w trakcie dyskusji nad omawianymi tematami dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, wskazując możliwe rozwiązania problemów. Podkreślali oni konieczność ciągłego samodoskonalenia, wzbogacania warsztatu pracy o nowe programy graficzne lub ich konkretne funkcje, pozwalające na skrócenie czasu pracy ze świadkiem.
Powrót na górę strony