Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

V Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów kryminalistyki Służb Granicznych

W dniach 12-13 września 2012 roku, w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyło się V Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów kryminalistyki Służb Granicznych.

W sympozjum uczestniczyli eksperci polskiej Straży Granicznej, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Radomiu, przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Agencji Frontex, przedstawiciele środowisk akademickich z Warszawy i Poznania oraz przedstawiciele służb policyjnych i granicznych z Rosji, Białorusi, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Niemiec. Naukowa debata skupiona była wokół zagadnień związanych z fałszerstwami dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów tożsamości oraz wiz, ujawnionych ośrodków fałszerskich. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji udział w sympozjum wziął podinsp. Piotr Rypiński, i zaprezentował referat związany z poruszaną tematyką: „Ośrodek fałszerski pod Warszawą”.
Powrót na górę strony