Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji 2012 – odznaczenia i awanse

W dniu 31 lipca 2012 roku, o godzinie 12.00 w budynku Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przy ul. Iwickiej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie medali, odznak i aktów mianowania dla policjantów i pracowników Laboratorium z okazji Święta Policji.

Podczas uroczystości, w której uczestniczyło kierownictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zostały wręczone medale, odznaki „Zasłużony Policjant” oraz akty mianowania na wyższy stopień służbowy.
 
 
W dowód uznania szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych Decyzją Nr 3/P/2012 z dnia 5 lipca 2012 roku nadał złotą, srebrną i brązową odznakę „Zasłużony Policjant”.
 
ZŁOTĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymali:
- podinsp. Michał Antas
- mł. insp. Małgorzata Kwietniewska
- mł. insp. Roman Łuczak
- asp. szt. Alicja Skorek
- asp. szt. Jan Tyburek
 
SREBRNĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymali:
- podinsp. Grzegorz Bogiel
- podinsp. Krzysztof Borkowski
- nadkom. Wojciech Ceglarski
- nadkom. Dariusz Chamliński
- nadkom. Edyta Kot
- nadkom. Sylwia Kwarcińska
- nadkom. Paweł Malinowski
- kom. Elżbieta Marciniak
- nadkom. Lesław Sztangret
 
BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymali:
- mł. asp. Krzysztof Biskup
- asp. Artur Buda
- podkom. Magdalena Dębska
- podkom. Magdalena Dyga
- kom. Żanetta Makowska
- mł. asp. Paweł Sadowski
- podkom. Renata Zbieć-Piekarska
 
Decyzją Nr 4/K/2012 z dnia 9 lipca 2011 roku Ministra Spraw Wewnętrznych
 
SREBRNY MEDAL „Za Zasługi dla Policji” otrzymali:
- Arkadiusz Grzybowski
- Ilona Jarnoszuk
- Ewa Rogoża
- Maciej Wroński
 
BRĄZOWY MEDAL „Za Zasługi dla Policji” otrzymali:
- Cecylia Kuźma
- Agnieszka Łukomska
- Małgorzata Pytka
- Grażyna Rycerska
- Elżbieta Śladewska
 
 
Ponadto w imieniu Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego Dyrektor CLKP mł. insp. Paweł Rybicki wręczył funkcjonariuszom nominacje na wyższy stopień służbowy.
 
MŁODSZYM INSPEKTOREM POLICJI został:
- podinsp. Krzysztof Ćwik
- podinsp. Piotr Trojanowski
 
PODINSPEKTOREM POLICJI zostali:
- nadkom. Ewa Kartasińska
- nadkom. Ilona Kostwińska
- nadkom. Ryszard Sobolewski
- nadkom. Magdalena Spólnicka
 
NADKOMISARZEM POLICJI zostali:
- kom. Artur Dębski
- kom. Ewa Kadyjewska
- kom. Ewa Lazanowicz
- kom. Ewelina Połomska
 
ASPIRANTEM POLICJI został:
- mł. asp. Michał Czujak
 
MŁODSZYM ASPIRANTEM POLICJI zostali:
- sierż. szt. Artur Motyka
- st. sierż. Robert Mróz
- sierż. Barbara Rafał
Powrót na górę strony