Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ENFSI Broń palna/GSR w Sankt Petersburgu

W dniach 12-15.06.2012 r. eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wzięli udział w 19 corocznym spotkaniu ekspertów z zakresu badań balistycznych i pozostałości po wystrzale z broni palnej. Tegoroczna konferencja została zorganizowana w Sankt Petersburgu (Rosja) w ramach podgrupy ENFSI Broń palna / GSR we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej i Rosyjskim Północno-Zachodnim Centrum Kryminalistycznym.

Spotkanie miało charakter sesji wykładowych oraz warsztatów. W trakcie wykładów poruszane były tematy związane z najnowszymi, niepublikowanymi jeszcze pracami badawczymi z zakresu balistyki i GSR. Część wykładów miało charakter otwartych paneli dyskusyjnych w trakcie, których można było wymienić doświadczenia z ekspertami z innych krajów. Jednym z istotnych poruszanych tematów była kwestia akredytacji stosowanych procedur badawczych oraz wyniki pilotażowych testów biegłości z zakresu ustalania odległości strzału.
Po raz pierwszy, koledzy z Rosji mieli możliwość w sposób szerszy zaprezentować swoje osiągnięcia badawcze na forum ENFSI prezentując bardzo dobre merytoryczne wystąpienia na temat: klasyfikacji, sekwencji i identyfikacji otworów postrzałowych metodami klasycznymi.
W trakcie warsztatów eksperci zostali podzieleni na dwie grupy na podstawie reprezentowanych specjalności, natomiast prace w grupach ukierunkowane były na dwa tematy:
- Edukacja i szkolenie ekspertów balistyki w Europie;
- Zapewnienie jakości badań w ustalaniu odległości strzału metodami chemigraficznymi.

Kolejne, 20 spotkanie zostało zaplanowane w Rydze (Łotwa) w dniach 10-13.09.2013 r.
Powrót na górę strony