Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie pt. „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium ISO/IEC 17025”

W dwóch trzydniowych szkoleniach przygotowanych przez firmę TÜV NORD wzięli udział pracownicy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Pierwsze ze szkoleń skierowane było do kandydatów na auditorów wewnętrznych i auditorów z niewielkim doświadczeniem w auditowaniu systemów zarządzania. W drugim szkoleniu doskonalącym umiejętności auditorskie wzięli udział doświadczeni auditorzy CLKP. Podczas spotkania uczestnikom przedstawiono wymagania normy PN-EN-ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz zasady i narzędzia stosowane podczas auditowania. Zajęcia teoretyczne poszerzone zostały o inscenizacje praktyczne dotyczące różnych sytuacji auditowych, które należało odpowiednio zakwalifikować, a w przypadku niezgodności przypisać konkretne wymaganie normy.
 
Powrót na górę strony