Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień ekspertom kryminalistyki

W dniu 05.06.2012 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów na terenie Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień ekspertom kryminalistyki.

Uprawnienia z rąk Zastępy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Rokity, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Pawła Rybickiego oraz Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Leszka Patera odebrało 28 ekspertów z 15 specjalności. Eksperci wzięli udział w szkoleniu nt. „Adaptacja zawodowa w relacji uczeń – mistrz” przeprowadzonym przez przedstawicieli Biura Kadr i Szkolenia KGP podinsp. Krzysztofa Biernackiego i Panią Beatę Buczek. Uroczystość uświetnił wykład prof. dr hab. Mariusza Kulickiego pt. „ Rola i zadania eksperta w postępowaniu dowodowym”. Ważnym wydarzeniem podczas uroczystości było wręczenie przez Dyrektora CLKP medalu pamiątkowego CLKP Panu Profesorowi.
 
Powrót na górę strony