Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Międzynarodowej Grupy Roboczej FAVI

W dniach 29.05-01.06 2012 r. w związku z pracami związanymi z testowaniem aplikacji dostarczonej przez firmę Bluesoft Sp. z o.o. w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 odbyło się spotkanie międzynarodowej grupy roboczej FAVI.

W spotkaniu tym uczestniczyli eksperci z kraju (9 osób) oraz partnerzy zagraniczni projektu z Białorusi, Ukrainy, Słowacji i Łotwy. Głównym celem tego spotkania było przekazanie sprzętu zakupionego wcześniej w ramach projektu FAVI, partnerom zagranicznym. Na spotkaniu tym zaprezentowano całą aplikację FAVI pod względem jej budowy jak również funkcjonalności.

W pierwszym dniu spotkania zaprezentowano i omówiono budowę bazy danych jak również forum dyskusyjne. W dniach następnych zorganizowane zostały warsztaty w grupach, podczas których uczestnicy łączyli się z aplikacją i pracowali na bazie danych oraz forum dyskusyjnym FAVI.

Powrót na górę strony