Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

TRIADA w Bratysławie

W dniach 29-31 maja 2012 roku, w Bratysławie odbyło się spotkanie w ramach porozumienia TRIADA. W spotkaniu uczestniczyli eksperci klasycznych i technicznych badań dokumentów laboratoriów kryminalistycznych Słowacji, Czech oraz Polski.

Poruszana tematyka Zespołu Klasycznych Badań Dokumentów dotyczyła wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie analizy podpisów osób starszych, analizy podpisów zawierających cechy autofałszerstwa, współpracy z sądami, specyfiki badań metodą porównań międzylaboratoryjnych. Zespół Technicznych Badań Dokumentów podczas spotkania zajął się omówieniem przykładów fałszerstw znaków opłaty skarbowej, zaprezentował i omówił podrobione banknoty 100, 500 Euro, przedstawił zabezpieczenia w przykładowym banknocie testowym, specyfikę badań kodów kolorowych drukarek laserowych, krzyżujących się linii, a także aspekty kompleksowych zabezpieczeń w dokumentach.
Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji udział w spotkaniu wzięli podinsp. Piotr Rypiński i kom. Ewa Lazanowicz, podczas którego wygłosili referaty związane z ww. tematyką: „Ośrodek fałszerski Otwock”, „Testament – ciekawy przypadek identyfikacji wykonawcy”.
Powrót na górę strony