Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa kierownictwa CLKP z naczelnikami lk kwp/KSP

W dniu 4 czerwca 2012 r. w Zakładzie Biologii CLKP przy ul. Iwickiej odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z naczelnikami laboratoriów komend wojewódzkich i stołecznej.

Głównymi tematami omawianymi podczas odprawy były:
  • Omówienie statystyki wykonawstwa ekspertyz kryminalistycznych w okresie styczeń-maj 2012 r.
  • Wykorzystanie czasu pracy przez ekspertów kryminalistyki w lk kwp/KSP na podstawie comiesięcznych zestawień statystycznych w LK KWP w Gorzowie Wlkp., Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi i Opolu.
  • Przygotowanie lk kwp/KSP do akredytacji.
  • Omówienie najczęściej występujących niezgodności na ocenach jakości pracy w lk kwp/KSP.
  • Spotkanie Komitetu Programowego powołanego przez dyrektora CLKP w celu nadzoru nad zachowaniem obiektywizmu procesu potwierdzania kompetencji kandydatów na ekspertów w ramach egzaminu końcowego do uzyskania uprawnień.
Powrót na górę strony