Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Możliwości badawcze chińskich podpisów

W dniu 29.05.br. odbyło się seminarium naukowe pt. „Możliwości badawcze chińskich podpisów”, które prowadziła nadkom. Joanna Piotrowska - ekspert Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Prelegentka zaprezentowała wyniki eksperymentu badawczego dotyczącego podpisów chińskich. Analiza takich podpisów jest obarczona szczególnym stopniem trudności. W trakcie seminarium przedstawiono pewne uwarunkowania, niezbędne do dokonywania badań chińskich podpisów przez polskich ekspertów. W szczególności zwrócono uwagę na niezbędną pomoc tłumacza w trakcie czynności przygotowawczych. Udowodniono tezę zawartą w tytule prezentacji, że z powodzeniem można stosować metodę graficzno-porównawczą do badania autentyczności chińskich podpisów.
Spotkanie zakończono merytoryczną dyskusją i zapowiedzią kontynuacji badań przez prowadzącą seminarium.
Powrót na górę strony