Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe zdjęcia do ceremoniału policyjnego

W ramach współpracy z jednostkami Policji, tym razem na zlecenie Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Zespół Badań Dokumentów Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przygotowuje zdjęcia do ceremoniału policyjnego.

 Zdjęcia wykonuje nadkom. Ryszard Sobolewski, a modelami są funkcjonariusze Kompani Reprezentacyjnej Policji. Już wkrótce owocem tej współpracy będzie wydany profesjonalny podręcznik.
Powrót na górę strony