Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXIII Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLLAB

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji od 2001 roku jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

To działające przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji zorganizowane forum współdziałania i wymiany doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania systemów zarządzania, postanowień norm i przepisów prawa zrzesza obecnie około 500 laboratoriów badawczych i pomiarowych reprezentujących różne obszary życia gospodarczego, w tym bezpieczeństwa wewnętrznego. Członkostwo w Klubie umożliwia CLKP wymianę doświadczeń i informacji dotyczących wykorzystywanych metod badawczych, a przede wszystkim współdziałania w zakresie stosowanych systemów jakości.
W dniu 7 marca br. w Warszawie odbyło się XXIII Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLLAB. Podczas spotkania, z racji, że upłynął czteroletni okres kadencji, przeprowadzono wybory prezesa zarządu, członków Zarządu Klubu i członków Komisji Rewizyjnej. W tajnym głosowaniu wybrano Zarząd Klubu, którego prezesem została pani Krystyna Krzyśko, a do Komisji Rewizyjnej Elżbietę Marciniak – pełnomocnika dyrektora CLKP ds. zarządzania jakością. Warto zaznaczyć, że również podczas trwania tegorocznego Walnego Zgromadzenia zostało podpisane nowe zaktualizowane porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji a Klubem POLLAB.
 
 
Powrót na górę strony