Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uczestnictwo CLKP w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

W dniu 28 lutego 2012 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się spotkanie założycielskie Komitetu Zadaniowego ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem obiektów, w którym uczestniczył przedstawiciel Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Na spotkaniu dokonano uzgodnień dotyczących nazwy i zakresu tematycznego KZ, przygotowania Planu Działania, a także zgłoszono kandydatów na Przewodniczącego Komitetu. Zasadniczym zadaniem tego Komitetu, planującego swoje działania do roku 2015 jest podjęcie prac normalizacyjnych obszaru usług w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i alarmowych systemów zabezpieczeń. Zaangażowanie naszego Instytutu w prace tego Komitetu wynika z członkowstwa CLKP w Komitecie Technicznym PKN „Bezpieczeństwo Powszechne i Ochrona Ludności” działającego w ramach Sektora Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego.
 
Powrót na górę strony